Get Adobe Flash player

ידיעות חדשות ועיתונים

 אסון ידוע מראש

מה נשתנה ?

הכיבוש משחית עכשיו זה מדעי

 

ההשלכות בכיבוש:מאת  הפרופ' ישעיהו ליבוביץ(על היוםה-7)

מן הבחינה החברתית : תוך זמן קצר לא יהיה עוד במדינה לא פועל יהודי ולא חקלאי יהודי. הערבים יהיו העם העובד, והיהודים יהיו מנהלים, מפקחים, פקידים ושוטרים, ובעיקר - שוטרי-חרש. המדינה השלטת על אוכלוסייה עוינת של 2-1.4 מיליון זרים תהיה בהכרח מדינת ש.ב., עם כל מה שמתחייב מזה כהשלכות על רוח החינוך, על חופש הדיבור והמחשבה ועל המשטר הדמוקרטי. השחיתות האופיינית לכל משטר קולוניאלי תדבק גם במדינת ישראל. המינהל יצטרך לעסוק בדיכוי תנועת-מרי ערבית - מזה, וברכישת קוויזלינגים ערבים - מזה. יש חשש שגם צה"ל - שהיה  עד עכשיו צבא עממי - יתנוון ע"י הפיכתו לצבא-כיבוש, ושמפקדיו שיהיו למושלים צבאיים יהיו כעמיתיהם באומות אחרות.  


לפיכך אין לנו ברירה - מתוך דאגה לעם היהודי ולמדינתו - אלא להסתלק מן השטחים המיושבים 1.25 מיליון ערבים, וזאת ללא קשר לבעיית השלום. המדובר הוא ביציאה מן השטחים ולא ב"החזרתם", כי אין אנו מוסמכים להכריע לידי מי יש ל"החזירם" : לחוסיין ? לפת"ח? לנאצר? לתושבים המקומיים? אין זה מענייננו ולא מחובתנו, ואף לא מזכותנו, לקבוע מה יעשו הערבים בשטחים לאחר שנסתלק מהם. עלינו להתבצר במדינתנו היהודית ולהגן עליה. אם לא נסתלק בכבוד - ז. א. מרצוננו החפשי, מתוך הבנה לצרכים האמיתיים של העם היהודי ושל מדינתו -, יכפו עלינו האמריקנים והרוסים נסיגה בחרפה.

 

שמלה צרת תרבות

 בלגן מכאן ועד הודעה חדשה

ראש האפ.בי.איי.="הנשיא דרש שאפסיק לחקור את הקשר הרוסי"   

 

וכל השאר:

חדשות ערוץ =2=

גבי גזית  FM103

mako  

דה מרקר

ynet

העין השביעית  

מעריב

ישראל היום

MSN

הד הקריות  

על צד שמאל

JerusalemPost

.ynetEnglish

אגודה ישראלית לתקשורת קהילתית

VOD>קהילה-TV

כתבנו יואב איתיאל מדווח :

חדשוותMSN 

גוגל > חדשות

.startpage. news

על צד שמאל 

 טלוויזיה חברתית

ערוץ רשות השידור

מודעות אבל באינטרנט

עיתונים וחדשות