Get Adobe Flash player

אורי יסוד: קליטת עליה וארכיון בקרית חיים

 פעולה מבורכת של ועד קרית חיים בנושא קליטת העלייה התקיימה אמש במבנה הארכיון ע"ש גיורא פישר ז"ל, כאשר למקום הוזמנה קבוצה גדולה של עולי ברית המועצות, וטרניםתושבי קרית חיים ששמעו מנציגי הועד פרטים שונים ומגוונים על הנעשה בקריה. איציק פיטרמן יו"ר הועד פנה אלי וביקש שאתן סקירה כללית על קרית חיים מיום היווסדהועד היום, כמובן שנעניתי וברצון רב. דברי תורגמו באופן שוטף ומהתגובות שקיבלתי הבנתי שהייתה התרגשות רבה בקרב הציבור שנכח במקום. שמחתי למידע זה גם מהתקווה שכדרכי תרמתי משהו לנושא החשוב של קליטת העלייה. אבל שמחתי זו נמהלה בעצב כבד. בפעם ראשונה נוכחתי במבנה הארכיון החדש שכה הרבה דובר על הצורך בשיפוצו והתאמתו לארכיון מודרני המתאים לייעודו וכל כך התאכזבתי!!!כשבעצם מה שראיתי הוא מבנה משופץ עם חדר דיונים גדול ציור קיר גדול ומרשים ושלט  גדול הנושא את שמו של גיורא פישר ז"ל.הסתובבתי קצת וראיתי כמה תמונות דהויות ובלויות שבקושי ניתן לזהות בהם משהו או מישהו. בחדר צדדי ראיתי את מה שהיה דרך קבע בארכיון הקודם. אסופה של קרטונים  עם מסמכים שהם בוודאי חשובים ועוד ניירות מתגלגלים על שולחן.

התביישתי ונעלבתי!!!

זה ארכיון? זו שמירת היסטוריה של יישוב כל כך ייחודי שתרם כל כך הרבה למדינה? זו דרך להנצחת פעילות כה מסיבית בהתיישבות ובמקומות אחרים?

                         זוהי בושה וחרפה!!!

אבל יש לנו מזל גדול בדמותו של איש ענק גייזי (אליעזר שייטוביץ) שעושה מלאכת קודש ובאופן פרטי משמר את ההיסטוריה הייחודית הזו ולא בכדי הוא מקבל בימים אלו הוקרה על פעילותו הברוכה במסגרת חגיגות שמונים וארבע לקרית חיים.   אבל עד מתי ועד כמה? מה יהיה בעוד עשר, עשרים שנה?

כתבתי על הנושא הזה מס' פעמים ושום דבר לא קרה! אפשר לתקן את העיוות הנורא הזה, זה עולה כסף ודורש עבודה רבה והכי חשוב שהיכולת  

לגביית עדויות מצטמצמת והולכת!  אני פונה ואולי כהזדמנות אחרונה לגולשי האתר הנפלא הזה ולאחרים שאכפת להם. בואו יחדיו נטכס עצה, נחשוב יחדיו על דרכי פעילות אפשריות ונעשה משהו שההיסטוריה האדירה הזו לא תחמוק לנו ולדורות הבאים לא יהיה שמץ של מושג על איך ומה שהיה כאן.

    אורי יסוד